Icon open
Where are you located?

Embla is the leading international weight loss clinic. Please select the country you are located in.

Hvad er Saxenda®? Alt hvad du skal vide

Saxenda er et GLP-1-baserede slankemiddel der kan reducere sult og fremme mæthedsfølelse. En detaljeret gennemgang af hvordan det virker, bivirkninger og lignende lægemidler.

Hvad er Saxenda®? Alt hvad du skal vide

Hvad er Saxenda®?

Saxenda®, med det aktive stof lliraglutid, er et slankemiddel, der imiterer GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1), et naturligt forekommende hormon i kroppen. Det er et slankemiddel designet til at regulere appetitten og dermed mindske følelsen af sult. Ved at forøge mæthedsfølelsen hjælper det med at indtage færre kalorier, hvilket kan føre til vægttab. Studier indikerer, at man taber sig op til 5 - 7 %. Lægemidlet er udviklet af Novo Nordisk og er godkendt som et slankemiddel.

Hos Embla, anvender vi sjældent Saxenda® da der er mere effektive og billigere slankemidler på markedet f.eks. Wegovy, hvor vores erfaring er, at vi kan anvende langt lavere doser og herfra oplever vores medlemmer færre bivirkninger.

Slankemiddel - virkningsmekanismen

Liraglutid, det aktive stof i Saxenda®, virker ved at aktivere GLP-1 receptorerne, som er en del af kroppens naturlige appetitregulerende system. Når disse receptorer aktiveres, føler man sig mere mæt efter at have spist mindre mad. Dette kan føre til et reduceret dagligt kalorieindtag og dermed vægttab.

Vi har mange medlemmer som beskriver virkningen som, at det dæmper trangen til sukker, snacks og søde sager. Nogle medlemmer siger, at de får mindre lyst til alkohol og kan lettere træffe de sunde valg da madlysten er mindre. 

 

Kliniske studier og effektivitet

Forskning har vist, at Saxenda® kan være effektivt til vægttab. I kliniske studier har patienter, der brugte Saxenda®, oplevet et signifikant større vægttab sammenlignet med dem, der ikke gjorde det. Disse studier har også vist, at når Saxenda® kombineres med livsstilsændringer som kost og motion, kan det øge vægttabet yderligere. Som det fremgår på næsten alle vægttabsmedicin bør det altid kombineres med livsstilsændringer og forløb som f.eks. Embla. Patienter der anvender Saxenda® kan opnå et 5 - 7 % vægttab i kombination med livsstilsændringer.

Langsigtet brug

Studier har også fokuseret på langsigtede effekter af brugen af Saxenda®. Det er vist, at fortsat brug kan hjælpe med at opretholde vægttabet over tid. Der er dog ingen indikation på, at vægttabet kan opretholdes hvis behandlingen afsluttes og der ingen livsstilsændring foretages.

Anvendelse af Saxenda®

Saxenda er godkendt til brug som slankemiddel hos voksne med en BMI på 30 eller derover (kategoriseret som svært overvægtig), eller hos voksne med en BMI på 27 eller derover, der har mindst en vægtrelateret comorbid tilstand, som f.eks. forhøjet blodtryk. Dette er den normale vejledning ved de fleste godkendte lægermidler eller slankemidler indenfor samme kategori.

Administrationsvejledning

Saxenda® administreres 1 gang daglig gennem en subkutan injektion (du skal stikke dig selv med en ultra tynd nål), typisk i låret, maven eller overarmen. Det er vigtigt at følge vejledningen nøje af hensyn til dosering og for, at sikre effektivitet og sikkerhed. Ved Embla anbefaler vi altid, at hvis man er i tvivl bør man tage kontakt så vi kan vejlede dig ved f.eks. en video-konsultation.

Potentielle bivirkninger og forholdsregler

Som med alt medicin, er der potentielle bivirkninger forbundet med brugen af Saxenda®. Disse kan omfatte kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse, hovedpine og træthed. Nogle af disse bivirkninger kan aftage over tid, som kroppen tilpasser sig medicinen. Det er én af årsager til, at når man starter på Saxenda® så optrappes dosis langsomt. Globalt er der rigtig mange mennesker som har anvendt Saxenda® og det betragtes som et sikkert og godkendt lægemiddel. 

Forholdsregler

Saxenda er ikke for alle. Det er vigtigt at diskutere eventuelle eksisterende helbredstilstande og medicinbrug med din læge for at afgøre, om Saxenda® er det rigtige valg for dig. Det bør ikke bruges af gravide eller ammende kvinder eller af personer med visse typer af medicinske tilstande. Derfor vil du ved Embla have en indledende samtale for at skulle besvare nogle enkelte spørgsmål, så vi kan sikre os om du er kandidat til medicinen.

Vigtigheden af kost og motion

Selvom Saxenda® kan hjælpe med vægttab, er det ikke en mirakelkur. En sund kost og regelmæssig motion er afgørende for at opnå de bedste resultater med Saxenda®. Dette inkluderer at spise en velafbalanceret kost og at være fysisk aktiv regelmæssigt. I Embla app’en er der bibliotek af inspiration til opskrifter, træning og lignende som komplimentere din vægttabsrejse. Det står tydeligt i den medicinske vejledning, at det altid bør udskrives med følge af støtte til kost- og livsstilsvejledning - eksempelvis et Embla forløb.

Saxenda® og GLP-1 medicin er en forholdvis ny tilgang til vægtstyring for dem, der kæmper med overvægt eller svær overvægt. Vægttabsmedicin kan være et vigtig led af en omfattende strategi for vægtstyring, som mange danskere døjer med. Som med enhver medicinsk behandling, er det vigtigt at konsultere en sundhedsudbyder for at afgøre, om det er det rigtige valg for dig.

Kan jeg få Saxenda®?

Saxenda® er et receptpligtig lægemiddel som kun kan ordineres af en læge for herefter at blive afhentet på apoteket. Du skal derfor kontakte Embla eller din egen læge, hvis du vil vide mere.

Hvad koster Saxenda®?

Prisen på Saxenda® varierer efter hvilken dosis du skal anvende, den importør det enkelte apotek har fået medicinen fra og hvor mange flextouch penne du køber af gangen.

Det simple svar er, at du på startdosis 0,6mg skal forvente at bruge ca. 550 kr/måneden og på vedligeholdelsesdosis 3,0mg skal forvente at betale ca. 2.600 kr/måneden for Saxenda®. Standardvejledningen er dosisøgning hver fjerde uge hhv. 0,6mg, 1,2mg, 1,8mg, 2,4mg og 3,0mg. Opdateret Januar 2024.

Man bør altid købe lægemidler på apoteket og være forsigtig hvis man bestiller fra ukendte online apotekter. Der er mange forskellige slankemidler til salg på internettet og man bør få professionel vejledning af autoriseret sundhedspersonale før man anvender disse.

Kan jeg få tilskud til Saxenda®?

Det er ikke længere muligt at få tilskud til Saxenda® eller andre slankemidler via Sygeforsikringen Danmark. Hos Embla kan man ej heller søge om tilskud.

Hvad er forskellen på Saxenda®? og Ozempic®?

Ozempic® er et lægemiddel udelukkende godkendt til behandling af sukkersyge og indeholder det aktive stof semaglutid. 

Saxenda® er godkendt til behandling af svær overvægt og indeholder det aktive stof liraglutid. Både liraglutid og semaglutid er i kategorien GLP-1a (Glucagon-Like Peptide-1 agonist) og har begge effekten som slankemiddel.

Semaglutid kan man også få til behandling af svær overvægt - det går det under navnet Wegovy®.

Hvad er forskellen på Saxenda® og Wegovy®?

Både Saxenda® og Wegovy® er lægemidler til behandling af svær overvægt. Wegovy® indeholder semaglutid og Saxenda® indeholder liraglutid. Liraglutid er en tidligere generation af vægttabsmedicin. Semaglutid giver et bevist større vægttab end liraglutid på op til ca. 16%.

Hvad er forskellen på Saxenda® og Zepbound®?

Både Saxenda® og Zepbound® er lægemidler til behandling af svær overvægt. Zepbound® er det nyeste lægemiddel indenfor vægttabsmedicin / slankemidler, udviklet af medicinalproducenten Eli Lilly. Zepbound® er endnu ikke godkendt til salg i Danmark og man kender endnu ikke til om, eller hvornår, det bliver muligt at købe på danske apoteker. 

Studier har vist vægttab op mod 21 - 26% vægttab ved anvendelse af Zepbound®.

Hvad er forskellen på Saxenda® og Mounjaro®?

Mounjaro® er et lægemidler til behandling af diabetes. Det indeholde samme aktive stof som Zepbound® kaldet tirzepatid og har også en effekt som et slankemiddel - men er ikke godkendt til det. Mounjaro® er endnu ikke godkendt til salg i Danmark og man kender endnu ikke til om, eller hvornår, det bliver muligt at købe på danske apoteker.

Du kan læse mere om Saxenda på https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/7837 

Navigation
newsletter

Få tips til et sundere liv

Nul spam, bare konkrete råd til at leve sundere.

Læs vores andre artikler

Gå til arkiv